Przebieg studiów–oceny:

Magister, Kierunek: Zarządzanie, Specjalizacja: Finanse, bankowość i systemy rachunkowości

Średnia z toku studiów: 4,64

Ocena końcowa: 5 – bardzo dobry – A

IDPrzedmiotLiczbowoSłownieECTS
1Etyka w zarządzaniu4,0dobryC
2Koncepcje zarządzania4,0dobryC
3Logistyka4,0dobryC
4Makroekonomia cz. 15,0bardzo dobryA
5Marketing Międzynarodowy4,5dobry plusB
6Prawo cywilne4,0dobryC
7Psychologia w zarządzaniu4,0dobryC
8Rachunkowość zarządcza5,0bardzo dobryA
9Wykład monograficzny I4,5dobry plusB
10BHP i ergonomia4,0dobryC
11Kontrola i audyt wewnętrzny5,0bardzo dobryA
12Makroekonomia cz. 24,5dobry plusB
13Prawo handlowe4,5dobry plusB
14Proseminarium4,0dobryC
15Zarządzanie strategiczne4,5dobry plusB
16Gry decyzyjne4,5dobry plusB
17Rachunek kosztów i controlling4,5dobry plusB
18Ubezpieczenia finansowe5,0bardzo dobryA
19Zarządzanie finansami korporacji5,0bardzo dobryA
20Business English cz. 14,0dobryC
21Przedsiębiorczość5,0bardzo dobryA
22Statystyka matematyczna4,5dobry plusB
23Informatyczne programy finansowe (Symfonia)5,0bardzo dobryA
24Rachunkowość podatkowa5,0bardzo dobryA
25Rachunkowość korporacji międzynarodowych4,5dobry plusB
26Seminarium cz. 15,0bardzo dobryA
27Zarządzanie ryzykiem inwestycji giełdowych4,5dobry plusB
28Business English cz. 25,0bardzo dobryA
29Negocjacje3,5dostateczny plusD
30Prawo pracy5,0bardzo dobryA
31Zarządzanie procesami4,0dobryC
32Bankowość4,0dobryC
33Badanie sprawozdań finansowych5,0bardzo dobryA
34Marketing usług finansowych5,0bardzo dobryA
35Praca dyplomowa5,0bardzo dobryA
36Seminarium cz. 25,0bardzo dobryA

Licencjat, Kierunek: Marketing i zarządzanie, Specjalizacja: Zarządzanie działalnością gospodarczą

Średnia z toku studiów: 4,13

Ocena końcowa: 4,5 – dobry plus – B

IDPrzedmiotLiczbowoSłownieECTS
1Historia gospodarcza5,0bardzo dobryA
2Podstawy ergonomii4,0dobryC
3Ochrona środowiska i zarządzanie środowiskiem5,0bardzo dobryA
4Mikroekonomia4,5dobry plusB
5Matematyka3,0dostatecznyE
6Informatyka4,5dobry plusB
7Podstawy zarządzania5,0bardzo dobryA
8Podstawy prawa3,5dostateczny plusD
9Przedsiębiorczość4,5dobry plusB
10Etyka biznesu4,0dobryC
11Podstawy rozwoju regionalnego3,0dostatecznyE
12Socjologia3,5dostateczny plusD
13Mikroekonomia4,0dobryC
14Matematyka3,0dostatecznyE
15Informatyka4,5dobry plusB
16Podstawy marketingu3,0dostatecznyE
17Prawo gospodarcze4,0dobryC
18Integracja europejska4,5dobry plusB
19Podstawy nauki o przedsiębiorstwie4,0dobryC
20Język francuski3,5dostateczny plusD
21Makroekonomia4,5dobry plusB
22Statystyka opisowa3,5dostateczny plusD
23Zachowania organizacyjne4,0dobryC
24Badania rynkowe i marketingowe5,0bardzo dobryA
25Zarządzanie kadrami4,5dobry plusB
26Zarządzanie finansami przedsiębiorstw3,5dostateczny plusD
27Marketing w handlu i usługach4,5dobry plusB
28Metody organizacji i zarządzania4,5dobry plusB
29Psychologia zarządzania5,0bardzo dobryA
30Język francuski3,5dostateczny plusD
31Makroekonomia5,0bardzo dobryA
32Podstawy ekonometrii4,0dobryC
33Finanse4,5dobry plusB
34Zarządzanie strategiczne4,5dobry plusB
35Zarządzanie i planowanie marketingowe4,0dobryC
36Rachunkowość3,5dostateczny plusD
37Zarządzanie produkcją3,5dostateczny plusD
38Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem3,0dostatecznyE
39Podstawy ubezpieczeń3,0dostatecznyE
40Badania operacyjne3,0dostatecznyE
41Język angielski3,5dostateczny plusD
42Finanse5,0bardzo dobryA
43Rachunkowość4,5dobry plusB
44Zarządzanie logistyką4,5dobry plusB
45Postępowanie nabywców3,0dostatecznyE
46Analiza ekonomiczno-finansowa3,5dostateczny plusD
47Internetowe systemy informatyczne5,0bardzo dobryA
48Seminarium dyplomowe5,0bardzo dobryA
49Zarządzanie kosztami5,0bardzo dobryA
50Marketing usług finansowych5,0bardzo dobryA
51Ekonomia matematyczna4,5dobry plusB
52Język angielski4,0dobryC
53Marketing międzynarodowy4,5dobry plusB
54Prawo Unii Europejskiej4,0dobryC
55Zarządzanie innowacjami5,0bardzo dobryA
56Public Relations4,0dobryC
57Negocjacje w handlu i biznesie4,0dobryC
58Seminarium dyplomowe5,0bardzo dobryA
59Wykład monograficzny I5,0bardzo dobryA
60Wykład monograficzny II5,0bardzo dobryA
61Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej3,5dostateczny plusD

Opis skali ocen

IDLiczbowoSłownieECTS
15,0bardzo dobryA
24,5dobry plusB
34,0dobryC
43,5dostateczny plusD
53,0dostatecznyE
62,5niewystarczającyFX
72,0niedostatecznyF
© Bartłomiej Woźniak html5+CSS+PHP+JS