Dyplomy:

Magister, Kierunek: Zarządzanie, Specjalizacja: Finanse, bankowość i systemy rachunkowości

Msc in Management

Licencjat, Kierunek: Marketing i zarządzanie, Specjalizacja: Zarządzanie działalnością gospodarczą

Bachelor's Degree in Marketing and Management

Technik Ekonomista, Specjalizacja: Bankowość

Degree in Economics – Specialization: Banking

Certyfikaty i zaświadczenia:

Analityk Finansowy

Financial Analityc

Zaawansowany Controlling Operacyjny

Operating Controlling

Kurs języka angielskiego, Stapień: X Post – Intermediate A

Degree in English

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

ECDL

Nagroda Rektora 2007

award 2007

Nagroda Rektora 2008

award_2008

VIII Turniej Wiedzy I Umiejętności Handlowo – Menedżerskich w Sandomierzu – Finalista

Finalist
© Bartłomiej Woźniak html5+CSS+PHP+JS