O mnie:

Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne, które dało mi potrzebne umiejętności oraz wiedzę szczególnie w zakresie: ekonomii, rachunkowości (finansowej, zarządczej, podatkowej), matematyki, statystyki, prawa (gospodarczego, bilansowego, MSSF, podatkowego), controllingu, analizy finansowej, zarządzania. Posługuję się dobrze językiem angielskim.

Umiem obsługiwać komputer. Moje kompetencje informatyczne są potwierdzone certyfikatem ECDL.

Podczas studiów należałem do Koła Naukowego Rachunkowości i Ubezpieczeń Gospodarczych, pobierałem stypendium za osiągnięcia w nauce, otrzymałem dwukrotnie nagrodę Rektora za pracę organizacyjno-naukową na rzecz środowiska studenckiego.

Właściwą karierę zawodową rozpocząłem od stażu z urzędu pracy w biurze rachunkowym, jako księgowy i banku, jako asystent. Jako księgowy ewidencjonowałem dowody księgowe, uczestniczyłem w prowadzeniu pełnej księgowości, wystawiałem faktury, pomagałem w administrowaniu biurem i obsłudze klienta.

Następnie pracowałem w służbie cywilnej na stanowisku Starszego Inspektora w Wydziale Finansów KWP w Rzeszowie. Moim głównym zadaniem było sporządzanie przelewów bankowych, obsługa klienta oraz pozostałe czynności administracyjne.

Prowadziłem też jednoosobową działalności gospodarczą. Zajmowałem się handlem i drobnymi usługami analitycznymi. Jako właściciel odpowiadałem za obsługę klienta, zaopatrzenie, zarządzanie, finanse, obrót kasowy, administrowanie.

Obecnie pracuje jako urzednik, prowadzę działalność naukową i aktywnie szukam ambitnej pracy.

Jestem osobą bystrą, sumienną, samodzielną, systematyczną, uzdolnioną analitycznie.

© Bartłomiej Woźniak html5+CSS+PHP+JS