Dane personalne:

 • Telefon komórkowy: +48 694 147 984
 • E–mail: b.wozniak-sz@o2.pl
 • E–mail: info@cvwebsite.pl
 • Wiek: 34 lat
 • Płeć: mężczyzna
 • Stan cywilny: kawaler
 • Obywatelstwo: polskie

Edukacja:

01/2015–03/2015

AMD GROUP, Rzeszów, Polska,

Analityk Finansowy, Controlling

10/2007–06/2009

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Zarządzania i Marketingu

Magister, Kierunek: Zarządzanie

Specjalizacja: Finanse, bankowość i systemy rachunkowości

Temat pracy dyplomowej:

Ocena jakości zarządzania PKO BP S.A. za pomocą analizy finansowej na tle jego otoczenia.

Ocena na dyplomie: 5–bardzo dobry

10/2004–07/2007

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Zarządzania i Marketingu

Licencjat, Kierunek: Marketing i zarządzanie

Specjalizacja: Zarządzanie działalnością gospodarczą

Temat pracy dyplomowej:

Marketing Mix PKO BP S.A. skierowany do klientów indywidualnych.

Ocena na dyplomie: 4,5–dobry plus

09/1999–06/2004

Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Marii Skłodowskiej Curie, Rzeszów

Technik Ekonomista, Specjalizacja: Bankowość

Egzamin maturalny:

 • Matematyka: 5–bardzo dobry,
 • Język polski: 5–bardzo dobry,
 • Język angielski: 5–bardzo dobry.

Ocena na dyplomie zawodowym: 6–celujący

09/2000–06/2006

Promar English School, Rzeszów

Kurs języka angielskiego

Stapień: X Post-Intermediate A

Osiągnięcia i działalność akademicka:

04/2003

VIII Turniej Wiedzy I Umiejętności Handlowo – Menedżerskich,
Sandomierz

Finalista

Zwolnienie z egzaminów zawodowych z oceną 6–celujący

10/2004–06/2009

Podczas studiów należałem do Koła Naukowego Rachunkowości i Ubezpieczeń Gospodarczych, przez trzy lata pobierałem stypendium za osiągnięcia w nauce, otrzymałem dwukrotnie nagrodę Rektora za pracę organizacyjno–naukową na rzecz środowiska studenckiego.

Doświadczenie:

05/2016–08/2016

Gospodarka Komunalna UM Rzeszowa

Stanowisko: Podinspektor

Gospodarka Odpadami

Sprawozdania, raporty, sprawy bieżące, inne administracyjne

10/2013–08/2015

FHU BARTEK Bartłomiej Woźniak

Stanowisko: Właściciel

Działalność gospodarcza–handel, usługi finansowe

Zarządzanie, obsługa klienta, zaopatrzenie

04/2011–09/2013

Ochrona, praca za granicą, inwestycje giełdowe, inne zajęcia

09/2010–03/2011

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Stanowisko: Starszy Inspektor

Administracja Publiczna

Wydział Finansów

Przelewy bankowe „VideoTel”, archiwizacja, inne administracyjne

06/2010–09/2010

Pekao S.A. II Oddział Rzeszów

Stanowisko: Asystent bankowy

Bankowość

Zespół Wsparcia

Przelewy, praca w archiwum, edycja pism, inne biurowe

10/2009–12/2009

Biuro Rachunkowe, Rzeszów

Stanowisko: Księgowy

Finanse przedsiębiorstw

Pełna księgowość, księga, kadry, obsługa klienta, administrowanie biurem, odbieranie telefonów

Języki:

 • angielski–zaawansowany,
 • francuski–podstawowy.

Umiejętności i wiedza:

 • Matematyka, statystyka i umiejętności analityczne,
 • Finanse i zarządzanie:
  • rachunkowość: finansowa, zarządcza, podatkowa,
  • analiza finansowa,
  • controlling,
  • ekonomia,
  • bankowość
  • marketing,
  • inne związane z edukacją,
 • Prawo:
  • bilansowe,
  • MSSF,
  • cywilne,
  • handlowe,
  • podatkowe,
 • Kompetencje informatyczne:
  • Certyfikat ECDL,
  • Microsoft Office,
  • Excel,
  • SAP,
  • html z CSS,
  • Microsoft SQL Server 2012,
  • SQL dla Microsoft SQL Server,
  • programowanie: C++, VBA, PHP, JS, Ruby,
 • Zdolności interpersonalne,
 • Prawo jazdy kategorii "B".

Zainteresowania:

 • controlling,
 • analiza finansowa,
 • ekonomia,
 • marketing,
 • rynek kapitałowy,
 • informatyka,
 • podróże,
 • sport: jazda na rowerze, pływanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z
Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

© Bartłomiej Woźniak html5+CSS+PHP+JS